Cộng sản cướp đất giết người, xe ủi cán qua người anh Nguyễn Minh Sang

Cộng sản cướp đất giết người,
xe ủi cán người anh Nguyễn Minh Sang không mang đi cấp cứu…
tại xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s