Daily Archives: 03/12/2016

Tiếng thét tang thương

Bảo Giang (Danlambao) – “Hôm nay, thế giới đánh dấu sự qua đời của một tên độc tài, tàn bạo, đã đàn áp chính người dân của mình trong gần 60 năm. Di sản của Fidel Castro là những đội hành quyết, … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment