Trump Chẳng Ngán Ai

Hồ Công Tâm

Tàu gia nhập Hội Quốc Liên
Đài Loan xách gói ra liền một khi
Buồn thay Tổng Thống Hoa Kỳ

Bỏ đồng minh cũ để đi với Tàu…
Nay Tân Tổng Thống Mỹ ngầu
Tiếp Bà Thổng Thống dân bầu Đài Loan
Xía vô nội bộ Hán gian
Bắc Kinh họ Tập lộn gan lên đầu.
Công hàm phản đối của Tàu
Mất thì giờ với mấy câu cằn nhằn.
Donald Trump, Thái Anh Văn
Điện đàm chúc tụng đâu cần hỏi ai
Hai bên đối tác Mỹ Đài
Khách hàng bạc tỷ, đâu vài đô-la
Ối a ngáo ộp cáo già
Quen mui hù dọa con ma vú dài
Donald Trump có ngán ai
Ngố Tàu họ Tập nay mai lãnh đòn.
December 3, 2016

15230589_549107915287371_7962594332155447818_n.jpg

This entry was posted in Thơ văn đấu tranh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s