Nhận định về cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống Donald Trump và Thái Anh Văn

GS Nguyễn Lý Tưởng

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Nhận định về cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống Donald Trump và Thái Anh Văn

  1. minhhieu90 says:

    Cám ơn GS Nguyễn Lý Tưởng đã có những nhận định khách quan, đồng thời cho biết thêm một số chi tiết liên quan đến lịch sử Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s