Ở VN ta… Cái đầu thì che, cái đít thì khoe !

Các chóp bu của đảng CSVN cũng “đầu che đít khoe” nhưng chúng thuộc loại đầu tôm (cứt lộn lên đầu) cứ tưởng đầu là đít nên cứ khoe “vô tư” 🙂

 

Inline image 1
 
Inline image 2
 
Inline image 3
 
Inline image 4
 
Inline image 5
 
Inline image 6
 
Inline image 7
 
Inline image 8
 
Inline image 9
 
Inline image 10
 
Inline image 11
 
Inline image 12
 
Inline image 13
 
Inline image 14
 
Inline image 15
 
Inline image 16
 
Inline image 17
 
Inline image 18
 
Inline image 19
This entry was posted in Tản mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s