Đố!!!

Đặng chí Hùng
Cộng sản Việt Nam và bọn dư luận viên thường lừa dân như sau:
“Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản. Giai đoạn đầu là xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, rồi mới tiến lên xây dựng chế độ Cộng sản chủ nghĩa. Dù ở giai đoạn nào thì nó vẫn là một chế độ công bằng dân chủ, văn minh. Một xã hội không có bóc lột, người với người là bạn. Con người sống tử tế với nhau, không hận thù, mưu mẹo, thủ đoạn để chém giết, thôn tính lẫn nhau”…

Thế thì tớ lại đố bọn cộng sản và bọn dư luận viên chứng minh Ngược lại điều tớ chứng minh sau đây:
– Xã hội gì mà dân chẳng cần biết ai với ai cũng phải đi bầu cử. Chỉ có một đảng thì lấy đâu dân chủ.
– Xã hội gì mà dân chẳng có tí quyền gì cả, đến làm giấy khai tử, đi bệnh viện, tham gia giao thông cũng phải đút lót thì sao gọi là dân chủ ?
– Xã hội gì mà quan tham nhũng cả nghìn tỉ thì chỉ khiển trách, án treo còn dân đói quá trộm ổ bánh mì thì đi tù mút mùa ? Thế là công bằng hay sao ?
– Xã hội văn minh gì mà đầy nhóc báo chí những tin tức hiếp dâm, cướp của, giết người, lừa gạt. Đến nỗi mà có hàng chục kênh tv phải phát chương trình “cảnh giác” vì có quá nhiều tệ nạn. Xã hội văn minh gì mà gái phải bán thân, trai phải bán sức cho người ngoài.
– Xã hội văn minh gì mà kinh tế thì chụp giật, trình độ công nghệ thì không làm nổi con ốc vít cho ra hồn.
– Xã hội văn minh cái gì mà từ thằng lãnh đạo cho đến những thằng quan cỡ nhỏ toàn vô học, mua quan bán chức là nhanh.
– Xã hội không có bóc lột ư ? Vậy thì đứa nào cướp nhà đất của dân để hàng chục nghìn người màn trời chiếu đất? Đứa nào ra đường chỉ chực chụp dân để đòi “bánh mì” ? Hay đứa nào hống hách cửa quyền để đòi “phần trăm”, “phong bì”.
– Xã hội “rất công bằng” cho nên con vua lại làm vua còn con của dân có học hành tử tế cũng chỉ làm cu-li.
– Con người sống với nhau tử tế ư ? Vậy mà chém giết đầy đường, hôi của như cơm bữa.
– Con người tử tế ư ? Vậy mà có đứa lại cho quân thảm sát hơn 5000 người Huế vô tội. Có đứa lại đầy đọa hàng triệu quân dân cán chính VNCH….Đó là tử tế không hận thù à ?….
Tớ đố đứa DLV hay Đảng Viên nào dám tranh luận với tớ về những vấn đề này…Chỉ nhỏ mọn vài vấn đề này thôi ? Tớ chờ….
ĐCH
21/12/2016
This entry was posted in Tản mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s