Tội ác ghê gớm nhất đối với Dân Tộc

Đây chỉ là đầu độc trong THỰC PHẨM , còn muôn vàn tội ác trong đầu độc tinh thần không cách nào nói hết, giới trẻ mất nhân tính,sa đọa MA TUÝ,CỜ BẠC,TRUỴ LẠC…

 

                                       
                                        
                                         
                                        
                                           
                                       
                                         
                                      
                                          
                                        
                                       
                                       
                                           
                                      
                                       
                                      
                                        
                                        
                                          
                                     
                                     
                                      
                                     
                                       
                                      
                                       
                                         
                                        
                                       
This entry was posted in Tản mạn, Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s