Daily Archives: 24/12/2016

Cảnh báo người dân đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc bị đánh dã man

Không nên bỏ qua. Xin chia sẻ với mọi người  

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized | 1 Comment

Kính mời nghe chương trình hội luận” Chúng Ta & Thời Cuộc”

Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu : Không ăn được phá cho hôi Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu : Thắng làm vua, thua làm giặc Huỳnh Quốc Bình & Nhà văn Hải Triều: Nhắn với những kẻ … Continue reading

Advertisement

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư kêu gọi yểm trợ Quỹ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm.

                                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ                                         The Vietnamese American Community of USA                                                                   16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660                                                                Websites: https://tienggoicongdan.com/                                                              … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment