Cảnh báo người dân đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc bị đánh dã man

Không nên bỏ qua. Xin chia sẻ với mọi người

 

Advertisements
This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Cảnh báo người dân đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc bị đánh dã man

  1. mpvd1946 says:

    Cần tìm đúng xuất xứ của đoạn phim. Tiếng nói trong phim nghe như người Thái chứ không phải tiếng Tàu (Quảng Đông hay Phổ thông).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s