Cảnh báo người dân đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc bị đánh dã man

Không nên bỏ qua. Xin chia sẻ với mọi người

 

This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Cảnh báo người dân đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc bị đánh dã man

  1. mpvd1946 says:

    Cần tìm đúng xuất xứ của đoạn phim. Tiếng nói trong phim nghe như người Thái chứ không phải tiếng Tàu (Quảng Đông hay Phổ thông).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s