Kính mời nghe chương trình hội luận” Chúng Ta & Thời Cuộc”

Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu : Không ăn được phá cho hôi

Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu : Thắng làm vua, thua làm giặc

Huỳnh Quốc Bình & Nhà văn Hải Triều: Nhắn với những kẻ khiêu khích Người Việt Tỵ nạn Việt cộng

Huỳnh Quốc Bình & GS Ngô Quốc Sĩ: Hậu bầu cử TT Hoa Kỳ 2016

Huỳnh Quốc Bình & GS Lê Nguyễn Công Tâm: Dân Chủ đích thực

 

 

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s