Daily Archives: 12/01/2017

Thông Cáo Về việc Ban Tổ Chức Chiều Nhạc Thính Phòng “Trói Vào Tự Do” bất kính với lá Quốc Kỳ

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com  Email: cdvnhk@gmail.commd46usa@gmail.com ______________________________ ______________________________ ____________________________ Thông Cáo Về việc Ban Tổ Chức Chiều … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | 1 Comment