Thông Cáo Về việc Ban Tổ Chức Chiều Nhạc Thính Phòng “Trói Vào Tự Do” bất kính với lá Quốc Kỳ

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
______________________________ ______________________________ ____________________________
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Thông Cáo Về việc Ban Tổ Chức Chiều Nhạc Thính Phòng “Trói Vào Tự Do” bất kính với lá Quốc Kỳ

  1. Mia Pham says:

    Thật đúng theo sự suy đoán của cá nhân tôi,cô ta không xứng đáng đứng trước lá cờ VNCH và những hành động vô ý thức khi dời lá cờ mà không dời cô ta đi xó nào đứng đó mà hát nếu muốn.Cám ơn đã ra thông báo này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s