Daily Archives: 14/01/2017

Thời Sự Hàng Tuần ngày 14-01-2017

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 1- Nước Đã Tràn Bờ

 Kính xin quý đồng bào, đồng hương và các cơ quan truyền thông giúp phổ biến chương trình phát thanh                 Tiếng Dân Việt # 1- Nước Đã Tràn Bờ

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment