CĐNVQGHK – Thông cáo về việc ông Bùi Phát chủ tịch CĐNVQG Nam Cali gặp đại sứ Việt cộng

 
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com 
Email: cdvnhk@gmail.com,  md46usa@gmail.com
 
 
 

Thông cáo

Về việc ông Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California
gặp gở Đại Sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh.
    
Kính gửi:      Ông Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.
Đồng kính gửi:
  Quý Vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Thành Viên của CD/NVQG/HK
  Quý cơ Quan Truyền Thông Việt Ngữ,
 
Kính thưa ông Bùi Phát,
Kính thưa tất cả quý vị,
 
Theo một nguồn tin mới tiết lộ, ông Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California vừa là Nghị viên, Phó Thị Trưởng Thành phố Garden Grove thuộc Tiểu bang California đã có lần tham dự buổi tiệc do Đại sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh khoản đãi tại Los Angeles ngày 22 tháng 10 năm 2015. Trong một bài tường thuật có kèm ảnh trên báo Lao Động của Việt Cộng cũng như trên trang web của Toà Đại Sứ Việt Cộng, có ghi rằng ông Bùi Phát được mời ngồi chung bànVIP  với vợ chồng Phạm Quang Vinh. Cùng bàn có Tổng Lãnh Sự Việt Cộng Trần Thị Hiếu Hạnh, cùng ông Đinh Viết Tứ và bà Phùng Tuệ Châu là hai người nổi tiếng thân cộng tại Nam California.
Source: http://vietnamembassy-usa.org/ vi/hoat-dong/2015/10/cong-dong -nguoi-viet-o-nuoc-ngoai-la- bo-phan-khong-tach-roi-cua-dan –toc
 
Ông Bùi Phát là một Chủ Tịch của Cộng Đồng và cũng là Nghị viên thành phố mà gần 1/3 dân số là người Việt tị nạn. Cả hai chức vụ này đều do chính người Việt tị nạn đã bỏ phiếu cho ông.
Tuy việc xảy ra đã hơn một năm, và tuy Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California không phải là thành viên trong tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn thấy có bổn phận phải lên tiếng để yêu cầu ông giải thích với đồng hương tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ và đặc biệt là đồng hương tại địa phương Nam California là những người đã bầu ông vào các chức vụ kể trên để đại diện cho họ.
Những người từng là nạn nhân Cộng Sản, chắc chắn không bao giờ muốn người đại diện của mình bắt tay thân mật với những đại diện một chế độ độc tài đang đàn áp nhân dân và làm tay sai cho ngoại bang Trung Cộng. Khi làm điều đó chính ông đã ngang nhiên thách đố những người bỏ phiếu tín nhiệm ông và làm tổn thương đồng bào của ông trong và ngoài nước.
Ngoài ra còn có tin ông đã bỏ phiếu thuận cho việc gửi phái đoàn của Thành phố Garden Grove đi Thượng Hải để tìm cơ hội đầu tư về địa ốc tại thành phố của các nhà thầu Trung Cộng.
Đứng trên quan điểm của một người Việt Nam yêu nước, nhìn thấy tổ quốc mình đang bị Trung Cộng từng bước xâm lăng, việc ông đồng ý giao thương với kẻ thù dân tộc là điều không thể chấp nhận. Ông không thể lý giải rằng ông là Nghị viên của thành phố của Hoa Kỳ. Mọi việc làm của ông phải phục vụ nhu cầu và phản ảnh quan điểm của cử tri mà trong đó 1/3 là người Mỹ gốc Việt.
 
Tuy chúng tôi có đủ tài liệu văn bản cũng như hình ảnh chứng minh hai việc làm trên của ông, chúng tôi cũng thận trọng gửi ra bản tuyên bố này để ông có dịp giải thích hay thanh minh.
 
Chúng tôi thiết nghĩ rằng lập trường và quan điểm của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cũng trùng hợp với quan điểm lập trường chung của tất cả các tổ chức Cộng Đồng khác trên đất tự do. Đó là: phân minh về lằn ranh Quốc Cộng, không thoả hiệp, tương nhượng với Cộng Sản.
Nếu ông nhận rằng những tin trên về ông là đúng, thì chúng tôi đề nghị ông nên từ nhiệm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cũng như chức Nghị viên Thành phố Garden Grove. Khi đó, với tư cách cá nhân, ông có thể rảnh tay làm được những điều ông muốn mà không e ngại mang tiếng phản bội lại cử tri của mình.
 
Chúng tôi sẽ công bố thông cáo này ra công luận để mọi người cùng phán xét.
 
 
Hoa Kỳ ngày 15 tháng 1, 2017
 
T.M Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
 
CT Hội Đồng Quản Trị           CT Hội Đồng Chấp Hành               CT Hội Đồng Giám Sát
   
 
 tan.jpgphuc.gif           tien.jpg
 
Nguyễn Văn Tần                           Đỗ Văn Phúc                               Nguyễn Ngọc Tiên
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

29 Responses to CĐNVQGHK – Thông cáo về việc ông Bùi Phát chủ tịch CĐNVQG Nam Cali gặp đại sứ Việt cộng

 1. Pingback: Anh Ngô Kỷ: Đả đảo “Thái Thượng Hoàng” Phan Kỳ Nhơn “bao che” Vg. Phát Bùi | CHÂU XUÂN NGUYỄN

 2. Pingback: Anh Ngô Kỷ: Ngụy Vũ (Đài NVR) phỏng vấn Ngô Kỷ về Ô. Phan Kỳ Nhơn “bao che” Vg. Phát Bùi | CHÂU XUÂN NGUYỄN

 3. Pingback: CXN _022517_12 073_ Chúc mừng anh Ngô Kỷ, chính nghĩa một lần nữa thuộc về anh. NV Phát Bùi và Ông Phan Kỳ Nhơnbây giờ đã dc minh chứng quá rõ ràng. Gió đã đổi chiều, đồng hương hỗ t rợ Ngô Kỷ chống

 4. Pingback: CXN _022517_12 073_ Chúc mừng anh Ngô Kỷ, chính nghĩa một lần nữa thuộc về anh. NV Phát Bùi và Ông Phan Kỳ Nhơnbây giờ đã dc minh chứng quá rõ ràng. Gió đã đổi chiều, đồng hương hỗ t rợ Ngô Kỷ chống

 5. Pingback: CXN _022517_12 073_ Chúc mừng anh Ngô Kỷ, chính nghĩa một lần nữa thuộc về anh. NV Phát Bùi và Ông Phan Kỳ Nhơnbây giờ đã dc minh chứng quá rõ ràng. Gió đã đổi chiều, đồng hương hỗ t rợ Ngô Kỷ chống

 6. Pingback: CXN _022517_12 073_ Chúc mừng anh Ngô Kỷ, chính nghĩa một lần nữa thuộc về anh. NV Phát Bùi và Ông Phan Kỳ Nhơn bây giờ đã dc minh chứng quá rõ ràng. Gió đã đổi chiều, đồng hương hỗ trợ Ngô Kỷ chống

 7. Pingback: CXN _022517_12 073_ Chúc mừng anh Ngô Kỷ, chính nghĩa một lần nữa thuộc về anh. NV Phát Bùi và Ông Phan Kỳ Nhơn bây giờ đã dc minh chứng quá rõ ràng. Gió đã đổi chiều, đồng hương hỗ trợ Ngô Kỷ chống

 8. Pingback: Buồn cho Cộng Đồng NV ở Little Saigon, khi anh Ngô Kỷ Vạch mặt Việt Gian Bùi Phát thì Ông Phan Kỳ Nhơn làm chứng láo cho Việt Gian, bị anh Ngô Kỷ vạch mặt thì lại đâm ra oán thù và dù ng mưu chước hèn

 9. Pingback: Buồn cho Cộng Đồng NV ở Little Saigon, khi anh Ngô Kỷ Vạch mặt Việt Gian Bùi Phát thì Ông Phan Kỳ Nhơn làm chứng láo cho Việt Gian, bị anh Ngô Kỷ vạch mặt thì lại đâm ra oán thù và dù ng mưu chước hèn

 10. Pingback: Buồn cho Cộng Đồng NV ở Little Saigon, khi anh Ngô Kỷ Vạch mặt Việt Gian Bùi Phát thì Ông Phan Kỳ Nhơn làm chứng láo cho Việt Gian, bị anh Ngô Kỷ vạch mặt thì lại đâm ra oán thù và dùng mưu chước hèn m

 11. Pingback: CXN _030417_12 094_ Tui không biết chuyện anh Ngô Kỷ bị cấm cửa trg phiên họp Cộng Đồng v à TNS Janet Nguyễn bị đuổi khỏi sàn Thượng Viện Cali, sự kiện nào xảy ra trc. Cả hai đều kh ông chấp nhận đc.

 12. Pingback: CXN _030417_12 094_ Tui không biết chuyện anh Ngô Kỷ bị cấm cửa trg phiên họp Cộng Đồng và TNS Janet Nguyễn bị đuổi khỏi sàn Thượng Viện Cali, sự kiện nào xảy ra trc. Cả hai đều không chấp nhận đc. K

 13. Pingback: CXN _030417_12 094_ Tui không biết chuyện anh Ngô Kỷ bị cấm cửa trg phiên họp Cộng Đồng v à TNS Janet Nguyễn bị đuổi khỏi sàn Thượng Viện Cali, sự kiện nào xảy ra trc. Cả hai đều kh ông chấp nhận đc.

 14. Pingback: CXN _030417_12 094_ Tui không biết chuyện anh Ngô Kỷ bị cấm cửa trg phiên họp Cộng Đồng v à TNS Janet Nguyễn bị đuổi khỏi sàn Thượng Viện Cali, sự kiện nào xảy ra trc. Cả hai đều kh ông chấp nhận đc.

 15. Pingback: CXN _030417_12 094_ Tui không biết chuyện anh Ngô Kỷ bị cấm cửa trg phiên họp Cộng Đồng v à TNS Janet Nguyễn bị đuổi khỏi sàn Thượng Viện Cali, sự kiện nào xảy ra trc. Cả hai đều kh ông chấp nhận đc.

 16. Pingback: CXN _030417_12 094_ Tui không biết chuyện anh Ngô Kỷ bị cấm cửa trg phiên họp Cộng Đồng v à TNS Janet Nguyễn bị đuổi khỏi sàn Thượng Viện Cali, sự kiện nào xảy ra trc. Cả hai đều kh ông chấp nhận đc.

 17. Pingback: CXN _030417_12 094_ Tui không biết chuyện anh Ngô Kỷ bị cấm cửa trg phiên họp Cộng Đồng v à TNS Janet Nguyễn bị đuổi khỏi sàn Thượng Viện Cali, sự kiện nào xảy ra trc. Cả hai đều kh ông chấp nhận đc.

 18. Pingback: Anh Ngô Kỷ: Việt gian Phát Bùi, Chủ tịch CĐNVQG Nam Cali “lộ rõ bản mặt” liên hệ Việt c ộng – Vượt Tường Lửa

 19. Pingback: Anh Ngô Kỷ: Việt gian Phát Bùi, Chủ tịch CĐNVQG Nam Cali “lộ rõ bản mặt” liên hệ Việt c ộng | CHÂU XUÂN NGUYỄN

 20. Pingback: Anh Ngô Kỷ dạy bọn Cali làm truyền thông: Nói với truyền thông Việt ngữ: “Đệ Tứ Quyề n cao quý nhưng cũng lắm trách nhiệm” | CHÂU XUÂN NGUYỄN

 21. Pingback: Anh Ngô Kỷ dạy bọn Cali làm truyền thông: Nói với truyền thông Việt ngữ: “Đệ Tứ Quyề n cao quý nhưng cũng lắm trách nhiệm” – Vượt Tường Lửa

 22. Pingback: Thêm một chiến thắng của Anh Ngô Kỷ : Việt Nam Quốc Dân Đảng lên án và tẩy chay Việt gian Phát Bùi – Vượt Tường Lửa

 23. Pingback: Thêm một chiến thắng của Anh Ngô Kỷ : Việt Nam Quốc Dân Đảng lên án và tẩy chay Việt gian Phát Bùi | CHÂU XUÂN NGUYỄN

 24. Pingback: CXN: Anh Kỷ ơi, ai cũng có quyền nói lên tiếng nói của ng ta, nhưng bóp méo trắng trợn sự thât như Bùi Trọng Nghĩa TLC khóa 18 TĐ và nói lên tiếng nói láo lếu là một điều đáng kinh t ởm cho nguyên tắc t

 25. Pingback: Bài của anh Ngô Kỷ : Trình độ chính trị Ô. Phan Kỳ Nhơn, CT.Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai quá thấp kém, hạn hẹp – Vượt Tường Lửa

 26. Pingback: Việt cộng kêu gọi “Ngô Kỷ và Phan Kỳ Nh ơn hãy bỏ chống phá, về Việt Nam đi…” – Vượt Tường Lửa

 27. Pingback: Việt cộng kêu gọi “Ngô Kỷ và Phan Kỳ Nh ơn hãy bỏ chống phá, về Việt Nam đi…” | CHÂU XUÂN NGUYỄN

 28. Pingback: Chủ tịch CĐ Phát Bùi và “Thái Thượng Hoàng” Phan Kỳ Nhơn “đền tội” trước dân tộc và tập thể người Việt TNCS – Vượt Tường Lửa

 29. Pingback: Chủ tịch CĐ Phát Bùi và “Thái Thượng Hoàng” Phan Kỳ Nhơn “đền tội” trước dân tộc và tập thể người Việt TNCS | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s