Daily Archives: 16/01/2017

Tìm Hiểu về những Người “Đấu Tranh Đòi Nhân Quyền” ở Việt Nam

Hướng Dương txđ Người ngoại quốc nhìn vào đất nước chúng ta không cần hiểu rõ những tình tiết, những yếu tố tinh thần do lịch sử đất nước tạo nên, họ cứ thấy ai đứng lên đòi hỏi này nọ … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment