Daily Archives: 18/01/2017

Tiếng Dân Việt #2 – Hoàng Sa trong lòng Dân Tộc

Kính mời đồng bào , đồng hương theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Dân Việt do Mạng Lưới Dân Tộc-Dân Chủ-Hành Động thực hiện hàng tuần.

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment