Tiếng Dân Việt#3 – Những Mùa Xuân Không Thể Nào Quên

Kính mong Đồng Bào và các cơ quan truyền thông, các trang mạng xã hội dân sự, facebook giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi chương trình phát thanh này.

Chân thành cám ơn.

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Tiếng Dân Việt#3 – Những Mùa Xuân Không Thể Nào Quên

  1. Tiếng Dân Việt – Những Mùa Xuân Không Thể Nào Quên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s