Daily Archives: 04/02/2017

Đoàn kết là sức mạnh của tập thể

Nguyễn Quốc Đống, K. 13 Các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta nhiều câu nói về sức mạnh của sự đoàn kết, hay sự hợp quần, mục đích khuyên con cháu chớ coi thường sức mạnh được … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Cướp đất của dân tại Đồng Tháp tháng 12-2016

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized | Leave a comment