Tiếng Dân Việt # 6 – Đấu tranh để xã hội tối hơn, hay để giải thể CSVN

p1.JPG

Kính mong đồng bào tiếp tay phổ biến rộng rãi. Chân thành cám ơn.

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s