Daily Archives: 13/02/2017

Thánh Địa Của Di Dân Bất Hợp Pháp.

Nguyễn Thị Bé Bảy   Là người Việt tị nạn cộng sản sau 30/4/1975 và sống ở Hoa Kỳ 41 năm, nhưng phải đợi đến cuộc bầu cử Tổng Thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc, người viết bài này … Continue reading

Posted in Bình luận, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment