Daily Archives: 20/02/2017

Lời Kêu Gọi Biểu Tình Ôn Hoà Đồng Loạt Toàn Quốc của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Lời Kêu Gọi Biểu Tình Ôn Hoà Đồng Loạt trên Toàn Quốc của Tập Hợp Quốc Dân Việt mỗi ngày Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ trong suốt năm, kể từ 5 tháng 3, 2017 Kính thưa quốc dân, đồng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment