Lời Kêu Gọi Biểu Tình Ôn Hoà Đồng Loạt Toàn Quốc của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Lời Kêu Gọi Biểu Tình Ôn Hoà Đồng Loạt trên Toàn Quốc của Tập Hợp Quốc Dân Việt mỗi ngày Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ trong suốt năm, kể từ 5 tháng 3, 2017


Kính thưa quốc dân, đồng bào trong và ngoài nước

Tổ Quốc Việt Nam đang đứng trước hiểm hoạ suy vọng. Dân Tộc Việt Nam đang đối diện nguy cơ
diệt chủng! Những nguy cơ này là kề cận và rõ nét!

Đó là bọn giặc ngoại xâm Trung Hoa với mộng bành trướng đã và đang xâm chiếm nước ta như họ từng chiếm Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông.

Đó cũng là do bọn nội thù vong nô, phản quốc đã từng dâng đất, dâng biển cho giặc Tàu và hiện nay đang cúi đầu cam nhận làm tôi mọi cho ngoại bang để đổi lấy địa vị và quyền lợi riêng tư.

Hai loại giặc nội thù và ngoại xâm câu kết nhau để đàn áp, bóc lột, tước đoạt mọi quyền tự do, quyền làm người của dân Việt chúng ta.

Đồng bào đã nhìn thấy rõ trong mấy năm qua việc Trung Hoa chiếm các quần đảo, xây căn cứ quân sự, ngang nhiên cho tàu bè kiểm soát cả hải phận Việt Nam, công khai thăm dò và khai thác dầu mỏ ở thềm lục địa Việt Nam,  đánh chìm tàu và giết chết ngư dân Việt.

Trên đất liền, bọn nội thù cho phép giặc ngoại xâm chiếm cứ những vùng đất chiến lược, đưa hàng chục ngàn thanh niên Tàu sang cư ngụ, làm việc; gọi là công nhân, nhưng thực chất là những binh sĩ trá hình để ém quân chờ cơ hội chiếm đóng.

Những bằng cớ rõ rệt nhất là bọn nội thù cho phổ biến lá cờ Trung Công với 1 sao lớn và 5 ngôi sao nhỏ bao quanh như để tượng trưng cho năm thuộc quốc Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương, Tây Tạng và Việt Nam.  Hoặc trên những trang sách giáo khoa bậc tiểu học với hình ảnh lá cờ Trung Cộng kèm những hình ảnh sinh hoạt của người Tàu.
Việt Nam có văn hoá, ngôn ngữ, tập quán hoàn toàn khác với Trung Hoa, Người Việt không hề có nguồn gốc Trung Hoa như bọn xâm lược Trung Hoa và Việt gian láo lếu tuyên bố.

Tổ Quốc Lâm Nguy!  Dân Tộc bên bờ Diệt Vong!

Người Việt Nam với hơn 4000 năm lịch sử oai hùng từng chiến thắng vẻ vang giặc xâm lăng phương Bắc.
Nếu giặc Tàu chiếm đóng, cả dân tộc chúng ta sẽ trở thành nô lệ và chắc chắn sẽ bị tiêu diệt dần mòn.

Chúng ta đành làm ngơ, chịu đựng sự nhục nhã làm tôi mọi cho giặc được sao?
Phải làm điều gì để cứu nguy tổ quốc?.

Tất cả mọi tầng lớp dân Việt, các tổ chức, đoàn thể, tôn giáo. Hãy đứng lên.

Tập Hợp Quốc Dân Việt kêu gọi đồng bào trong năm 2017, cùng đồng loạt biểu tình ôn hòa trên toàn quốc trong tất cả các ngày Thứ Bảy, Chúa Nhật và ngày lễ, khởi đầu từ Chúa Nhật ngày 5 tháng 3 năm 2017
để nói lên Một Ý Chí, Một Quyết Tâm nhắm vào 3 mục tiêu:

Cứu Nguy Tổ Quốc – Bảo Vệ Sự Sống Còn của Nòi Giống Việt – Giành lại Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Công Lý.

Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi những người yêu nước đang làm việc trong bộ máy Công Quyền hay Quân Đội, Công An hãy chọn đứng chung với Quốc Dân Đồng Bào trong sự nghiệp cứu nước.

Chúng ta sẽ khởi động cuộc biểu tình ôn hoà trên toàn quốc vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 3, 2017 và sẽ tiếp tục biễu tình  trong những ngày Chủ Nhật hay ngày Lễ suốt cả năm.

Với sự đoàn kết, kiên trì trong ôn hoà của tất cả đồng bào, nhà cầm quyền sẽ không thể đàn áp hoặc làm ngơ trước nguyện vọng chính đáng. Chúng ta tin rằng họ cũng là người Việt Nam, sớm hay muộn họ cũng nhận thức được những nguy cơ của Tổ Quốc.

Toàn thế giới sẽ nhìn về chúng ta thông cảm và yểm trợ chúng ta.

Kính mong toàn thể Quốc Dân Việt trong và ngoài nước nhiệt tình tham gia. Xin luôn Hiệp Thông cầu nguyện đêm ngày cho Tổ Quốc và Dân Tộc.

Trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả.

Việt Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2017.

Tập Hợp Quốc Dân Việt
Email : thqdvtk21@gmail.com

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s