Daily Archives: 23/02/2017

Những cái vô lý trong câu chuyện di dân

Vũ Linh Tuần vừa qua, hàng trăm ngàn cơ sở thương mại ở Mỹ đóng cửa một ngày, từ các đại công ty lớn cho đến các tiệm ăn nhanh McDonalds, Burger King, Starbuck, cho đến các tiệm chạp phô, … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | 1 Comment