LHCCS/VNCH/HTD&PC tổ chức Đêm Thắp Nến để yểm trợ tinh thần đồng bào quốc nội

Kính gởi:
    – Quý Đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận,
    – Quý Niên Trưởng vá quý Chiến Hữu QLVNCH,
– Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo
LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.

    – Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành
LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.
    
 Kính thưa toàn thể quý vị,

Tin tức về chiến dịch Biểu Tình Ôn Hoà Đồng Loạt Trên Toàn Quốc của Tập Hợp Quốc Dân Việt do Tổ Chức
TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT gởi ra từ Quốc Nội đã lan rộng và gây chấn động mạnh trên toàn Hải Ngoại.
Người Việt Quốc Gia Tị Nạn cộng sản trên khắp thế giới đều nức lòng chờ đợi những diễn biến sẽ x
y ra tại 
Quốc Nội trong ngày 5 tháng 3 năm 2017 và sau đó.

Cuộc đấu tranh dành lại Cơm No Áo Ấm, Công Bằng Xã Hội, Dân Chủ Tự Do cũng như Nhân Quyền cho
đất nước Việt Nam thân yêu là trách nhiệm của tất cả con dân Việt Nam.
Quốc Nội vùng dậy lên tiếng, trách nhiệm chúng ta là phải y
m trợ.

Để góp phần yểm trợ Quốc Nội, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
s
 tổ chức một Đêm Thắp Nến để hiệp thông với Đồng Bào Việt Nam tại Quốc Nội, cầu nguyện cho đất nước
được trường tồn, đồng bào Việt Nam thân yêu được mọi sự an lành
cơm no áo ấm, công bằng xã hội,
dân chủ tự do cũng như nhân quyền sớm thực sự trở lại với Quê Hương Việt Nam. 
Đêm Thắp Nến sẽ được t chức tại Kỳ Đài Thương Xá Eden và lúc 8:00PM ngày Thứ Bảy 4 tháng 3 năm 2017.
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận trân trọng kính mời Quý Đồng Hưong,
Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu cùng tham dự  Đê
m Thắp Nến.
Liên Hội ước mong quý chiến hữu Hội Trưởng loan báo rộng rải tin tức Đêm Thắp Nến và vận động với
quý hội viên, gia đình, thân bằng quyến thuộc, b
ạn bè thân hữu cùng tham dự đông đủ.

Sự hiện diện của quý đồng hương và sự nổ lực tiếp tay của quý Chiến Hữu Hội Trưởng chắc chắn sẽ đem lại
thành công cho Đêm Thắp Nến. 
Đây là hành động thiết thực để tiếp sức và  Yểm Trợ đồng bào Quốc Nội trong
công cuộc Cứu Nguy Tổ Quốc.

Xin chân thành c
ảm tạ Quý Đồng Huơng, Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu .
Trân trọng,
Nguyễn Văn Tần – HTD
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
02/22/2017
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s