CĐNVQG Hạt Tarrant kính mời tham dự hội thảo

Kính mời quý đồng hương ở vùng DFW đến tham dự buổi hội thảo chính trị với đề tài: 
 
“Tình Hình VN Trong Năm Đinh Dậu 2017 và Những Câu Chuyện VN” 
 
Và tâm tình với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, CT Hội Khoa Học & Kỹ Thuật VN và Hội Bảo VệMoi^ Trường VN. Buổi Hội thảo được tổ chức vào ngày 4 tháng 3 năm 2017, từ 1:00PM – 4:00PM, tại TTSH/CĐNVQG Hạt Tarrant.

2117 Roosevelt Dr.
Dalworthington Gardens, TX 76013

Xin xem poster đính kèm để biết thêm chi tiết.
Trân trọng.
16998753_1455104047863972_627439210225534991_n.jpg
Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s