Daily Archives: 01/03/2017

Người Việt Hải Ngoại Có Thể Làm Gì Để Bảo Vệ Việt Nam?

    Đặt vấn để: Sau hơn mười năm qua, Việt Nam đang bị Trung Cộng xâm lăng dưới hình thức tằm ăn dâu từ trong đất liền với 49 tụ điểm dung chứa trên 1.000 người Tàu dưới danh … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Bổ sung Hướng dẫn 16 điểm Tập Hợp Quốc Dân Việt Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện suốt năm 2017

I. Nền tảng Nội Tâm, Ý Chí, Nghị Lực, Đức Hạnh & Thành Công : 1. Quốc Dân Việt là Anh Chị Em ruột – là Bạn của Gia Đình Nhân Loại, không coi bất cứ ai là kẻ thù, … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment