Daily Archives: 06/03/2017

Đêm Thắp Nến 4-3-2017 tại Hoa Thịnh Đốn

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận đã tổ chức Đêm Thắp Nến tại Eden Center, Fall Church Virginia để Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội Cứu Nguy Tổ Quốc.

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment