Đêm Thắp Nến 4-3-2017 tại Hoa Thịnh Đốn

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận đã tổ chức Đêm Thắp Nến tại Eden Center, Fall Church Virginia để Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội Cứu Nguy Tổ Quốc.

This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s