Daily Archives: 08/03/2017

Lời Kêu Gọi lần 2 gồm 18 điểm của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Lời Kêu Gọi lần 2 gồm 18 điểm của Tập Hợp Quốc Dân Việt : Tiếp tục Biểu Tình Ôn Hòa đồng loạt toàn quốc Chúa Nhật 12-3-2017 & mỗi Chúa Nhật hoặc ngày nghỉ suốt năm 2017, để Bảo … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment