Bằng chứng không thể chối cãi sự có mặt của Mật vụ TQ đàn áp Tổng Biểu tình tại Sài gòn ngày 5/3

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s