Tội Ác Ghê Gớm Nhất Do Đảng CSVN Gây Ra cho DânTộc và Đất Nước Việt Nam

Người Sưu Tầm.

Chưa phải là chuyện ám sát hàng loạt những nhà yêu nước không theo cộng sản.
– Chưa phải là chuyện đấu tố và giết oan hàng chục vạn người,
– Chưa phải là chuyện lừa gạt cả dân tộc vì “cách mạng” và những thứ hoang tưởng, rỗng tuếch,
– Chưa phải là chuyện nướng hàng chục vạn đến hàng triệu binh lính trong những trận đánh vô nghĩa,

– Chưa phải là chuyện đặt mìn, ném lựu đạn, pháo kích vào thành phố, bệnh viện, trường học với danh nghĩa “giải phóng Miền Nam”,
– Chưa phải là chuyện làm tan nát cả miền Nam, ở nơi đã từng đầy văn hoá, nhân bản, trù phú và bình yên,
– Chưa phải là bắt hàng chục vạn người “làm việc cho chế độ cũ” phải “học tập cải tạo” và vùi xác ở đồi hoang núi lạnh,
– Chưa phải là “đánh tư sản” để cưỡng đoạt nhà cửa, tài sản và đẩy hàng triệu người dân “chế độ cũ” lên những vùng ma thiêng nước độc,
– Chưa phải là việc dồn hàng triệu người dân đi đến chỗ đường cùng phải bỏ quê hương ra đi,
– Chưa phải là chuyện biến những người dân Việt trở nên lưu vong với số lượng khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại (và chưa hề có trong lịch sử Việt Nam)
– Chưa phải là chuyện tạo nên một mảng đen khủng khiếp trong lịch sử,

Mà là chuyện ĐEM CHỦ NGHĨA CS:
– Biến những con người Việt Nam thành những con người không còn biết tử tế, không còn biết liêm sỉ, càng lúc càng dối trá, tham lam, tàn bạo, thủ đoạn.
– Biến người Việt thành một loại người cực kỳ xấu xa trong con mắt của thế giới loài người, chỉ chuyên trộm cắp, cướp giật và làm những chuyện xấu xa mà không có một dân tộc nào sánh bằng.
– Biến xã hội Việt Nam thành xã hội suy đồi và giả dối đến mức chưa từng có từ trước tới nay trong văn hoá Việt.
– Theo chỉ thị của TQ, biến nước Việt thành một nơi chất độc huỷ hoại không những đến các thứ để ăn, để uống, để hít thở mà còn huỷ hoại đến tận ý chí, tinh thần và đạo làm người; một nơi không còn một chút nội lực, một nơi con người thờ ơ với hiểm hoạ diệt vong ngay trước mắt.

” Đừng sống vô cảm nữa. Hãy cùng đồng bào đứng dậy

diệt trừ cái ác, cái chế độ vô thần ma quỹ đang biến VN

thành một ĐIẠ NGỤC TRẦN GIAN, một TÂY TẠNG sống

ĐỜI NÔ LỆ trong cảnh NƯỚC MẤT NHÀ TAN…”

Advertisement
This entry was posted in Bình luận, Tản mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s