Daily Archives: 27/03/2017

Giám mục Nguyễn Thái Hợp viếng tượng đài Đức Thánh Trần tại California

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQG Hạt Tarrant, Texas kêu gọi biểu tình yểm trợ đồng bào quốc nội

  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận 2117 Roosevelt Dr. Dalworthington Gardens, TX 76013   TÂM THƯ KÊU GỌI BIỂU TÌNH YỂM TRỢ ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC   Dallas – Fort Worth, ngày 23 … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | 1 Comment

Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

  Đêm Nguyện Cầu Cho Quê Hương 7:00 – 8:00 tối Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017  Hội Trường Giáo Xứ St. John Vianney 4839 Southside Dr., Louisville, KY 40214   Kính thưa quý đồng hương, Trong ba tuần qua, … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment