Daily Archives: 30/04/2017

Nguyễn Phúc Liên, con thò lò sáu mặt

Kính thưa quý anh chị trên các diễn đàn. Đáng lẽ tôi đã nói ra những điều này trước mấy tháng nay, tuy nhiên cần chờ đợi thêm để thấy rõ thêm tư cách đạo đức của một ông tiến … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment