Hội thảo ” Tìm kiếm hoà bình cho Việt Nam năm 1967″

Ông Đỗ Văn Phúc chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ  trình bày quan điểm về ” Tìm kiếm hoà bình cho Việt Nam năm 1967″ tại Trung Tâm nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam của trường đại học Texas Tech, Lubbock, Texas. Sự kiện này diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 năm 2017

Đây là một sự kiện diễn ra hàng năm với sự tham dự của phần lớn các giáo sư đại học đến từ nhiều tiểu bang, họ trình bày các nghiên cứu về chủ đề đã đựơc đặt ra dưới nhiều góc cạnh. Năm nay số người tham dự khoảng 100 và được chia thành hai phòng hội thảo. Các nghiên cứu này sẽ được trường đại học  đánh giá, phổ biến rộng rãi đến các trường đại học trên nước Mỹ và lưu trữ trong văn khố của Trung Tâm nghiên cứu về Việt Nam.

Chúng tôi được biết, đề tài của năm 2018 sẽ là ” Cuộc chiến năm 1968,  và tổng tấn công Mậu Thân”. Xin bấm vào link dưới để đọc bản văn bằng tiếng Anh

http://michaelpdo.com/2017/03/peace-movements-in-south-vietnam-in-mid-1960s/

 

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn, Tài liệu, Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s