Daily Archives: 24/05/2017

Những chính trị gia gốc Việt

 Có vài người Việt, vì sống quá lâu trong cuộc chiến Việt Nam, do lòng căm thù cộng sản còn sâu đậm, nên khi sang Hoa Kỳ họ vẫn còn bị tác động tâm lý này ảnh hưởng khi nhìn nhiều vấn đề khác. Nhất là chuyện … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | 2 Comments

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ 11

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment