Tại sao không cần”đối thoại”vẫn biết Việt cộng muốn gì?

Dương Hoài Linh
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã nói rất chí lý rằng:

” Làm sao biết ai là Cộng Sản? Đó là những người đã đọc Marx-Lenin. Vậy làm sao biết ai là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu rõ Marx-Lenin” – Ronald Reagan.
Như vậy theo ông chỉ những con vẹt theo cộng sản hoặc là cộng sản con nai vàng chính hiệu mới không hiểu chủ nghĩa Marx Lê nin bởi vì chúng chỉ đọc chứ không hiểu. Những người chống cộng sản đều hiểu đó là một học thuyết không tưởng.

Tại sao?
– Vì Liên Xô hy sinh 40 triệu người để xây dựng cộng sản, Trung Quốc 60 triệu , Việt nam 3 triệu nhưng cuối cùng đều áp dụng kinh tế thị trường cả. Chúng đã bỏ chủ nghĩa Marx Le nin vào sọt rác lâu rồi.
Vậy thì bây giờ còn gì để mà đối thoại ?

Xét lại chủ nghĩa Marx- Lenin hoặc kinh tế thị trường định hướng XHCN ư ? Chúng có đi theo chủ nghĩa và đường lối này đâu mà xét. Chừng nào trên thực tế chính quyền CS áp dụng học thuyết Marx Lenin lúc đó mới cần đối thoại để xét lại. Trong khi đó thực tế Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNCS chưa”.
Như vậy chẳng có đối thoại gì về Marx Lenin cả.
Vậy thì đối thoại về cái gì ?
Dân chủ, đa đảng, đa nguyên, tam quyền phân lập?
Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Vì sao ?
– Vì dân chủ là sẽ bỏ cơ chế “đảng cử dân bầu”. Bỏ cơ chế này thì đảng cộng sản sẽ đứng ngoài chơi giao quốc hội lại cho dân.
– Vì đa đảng ,đa nguyên đảng cộng sản sẽ không thể cạnh tranh sòng phẳng với các đảng khác. 70 năm dân thấy đảng CS dốt nát và phá hoại sẽ không bầu cho đảng CS nữa. Khi không được bầu thì đảng CS sẽ không có quyền lực, trở về làm người “tử tế” hết cả. Điều này có khác gì hai tay giao lại ngai vàng cho kẻ khác. Đảng CS sẽ không bao giờ dại dột như thế.
– Tam quyền phân lập: Không có đa đảng thì sẽ không có tam quyền phân lập. Cho nên cái này miễn bàn.
Đối thoại về nhân quyền?
Nhân quyền không thể xin xỏ vì cộng sản đã ký vào các công ước quốc tế về quyền con người. Khi đã ký thì phải chấp hành chứ không có chuyện đối thoại. Tuy nhiên cộng sản thường hay lập lờ đánh tráo các khái niệm về nhân quyền. Đây là một quyền tự nhiên trời cho.
Do đó các quyền này đã đưa vào hiến pháp. Theo logic khi hiến pháp đã ghi rõ quyền đó là của công dân thì một điều hiển nhiên là quốc hội bù nhìn không được phép làm luật để ngăn chặn (tu chính án thứ nhất Hoa Kỳ). Chỉ có dân xứ lừa mới ngồi chờ đợi quốc hội ban hành luật biểu tình.
Nói tóm lại là chẳng có gì để đối thoại cả. Cộng sản không thể nhả ra cái mà chúng đang giữ vì nhả ra thì chúng sẽ chết “bất đắc kỳ tử”. Người dân muốn sống phải đứng lên để giành lấy cái mà chúng đang giữ nếu không dân sẽ chết trước.
Bài toán đơn giản: không thể có đối thoại mà chỉ có thể có đối đầu.
Image may contain: 1 person, smiling, suit and text
Advertisement
This entry was posted in Bình luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s