Daily Archives: 04/06/2017

Thời Sự Hàng Tuần ngày 03-6-2017

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Vây cánh của Hillary làm môi giới cho Cộng Sản Việt Nam

Betsy Woodruff – Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) lược dịch – Vào tháng Năm năm ngoái, Tổng Thống Obama quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khi đối với Cộng Sản Việt Nam, một bước đi chiến lược cho phép giới kỹ nghệ … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment