Daily Archives: 09/06/2017

40 điểm chính trong bài diễn văn của TT TRUMP về Paris Climate Change.

TRUMP SPEECH WITHDRAW PARIS AGREEMENT     BÀI DIỄN VĂN TUYÊN BỐ RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC PARIS CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP.   1-Before we discuss the Paris accord, I’d like to begin with an update on our tremendous, absolutely … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Không Đòi Ai Trả Núi Sông Ta?

Huỳnh Quốc Bình …. ngày nay tôi thấy trong các tôn giáo có quá nhiều người thuộc thành phần lãnh đạo hay dạy lẽ đạo cho người khác lại hèn hơn người học đạo. Không biết có bao người Việt … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment