Không Đòi Ai Trả Núi Sông Ta?

Huỳnh Quốc Bình


…. ngày nay tôi thấy trong các tôn giáo có quá nhiều người thuộc thành phần lãnh đạo hay dạy lẽ đạo cho người khác lại hèn hơn người học đạo.

Không biết có bao người Việt Nam hiện sống tại các quốc gia tự do trên thế giới còn nhớ tới cuộc đời xa xứ, lưu vong của mình? Nhớ tới để ý thức rằng mình có mặt tại hải ngoại ngày hôm nay chỉ vì không thể sống dưới sự cai trị tàn bạo và vô nhân đạo của bọn cộng phỉ, bọn cướp của giết người tại Việt Nam, sau ngày 30-4-75.

Tôi đã ứa nước mắt khi đọc lại bốn câu Thơ trong bài Thơ khá dài “Trả ta sông núi” của Vũ Hoàng Chương:

Trả ta sông núi! Từng trang sử
Dân tộc còn nghe vọng thiết tha,
Ngược vết thời gian cùng nhắn nhủ:
Không đòi, ai trả núi sông ta!

q1

Tôi xin mượn câu “Không đòi, ai trả núi sông ta” để dặn lòng mình rằng, cho dù ở đâu và làm gì, hay hoàn cảnh nào đi nữa, thì tôi cũng phải hết lòng với đồng bào trong và ngoài nước, để đòi lại cho bằng được núi sông mà bọn VC đã dâng cho bọn giặc tàu xâm lược. Nói như thế sẽ có người không đồng ý với tôi vì cho rằng tụi tàu nó có đánh chiếm nước Việt mình đâu mà nói là núi sông đã vào tay chúng nó? Xin thưa, tàu cộng không cần hay chưa cần xua quân đánh Việt Nam, bởi vì đã có đám tay sai của chúng là đảng VC đang cai trị tàn bạo dân Nam cho bọn chúng. Tàu cộng cũng chưa cần phải ra tay đàn áp dân Việt Nam, bởi vì đảng VC đã và đang và sẽ đàn áp người dân thay cho chúng.

 

q2

                               Công Hàm bán nước của CSVN- VC Phạm Văn Đồng ký

Hễ mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm thời mình từng sống êm ấm nơi quê hương yêu dấu mà nay phải nghìn trùng xa cách, đã khiến tôi, tuy “lệ không rơi, nhưng hồn sao bỗng thấy rưng rưng” giống như một người bạn vong niên của tôi đã bày tỏ sự thương tiếc những đồng bào hay đồng đội của ông đã hy sinh vì chính nghĩa.

Người Việt Nam nào cũng có nhiều kinh nghiệm xương máu về câu nói “nước mất nhà tan”. Thật vậy, nước mà mất rồi thì nhà phải tan. Nhà chỉ có thể “không tan” khi chủ nhà cam tâm cúi đầu làm nô lệ hay làm thân trâu ngựa cho kẻ thù nó cởi, để kéo dài cuộc sống tủi nhục.

Nghĩ đến cái ngày cả dân tộc Việt Nam phải trở thành nô lệ cho bọn giặc tàu phương Bắc, khiến lòng tôi hết sức xót xa.

q3

Lịch sử Việt Nam từ ngàn năm trước và cận đại, có nhiều nhân vật anh hùng đã đi vào lịch sử. Các vị ấy không tạo ra lịch sử, nhưng lịch sử không thể không nhớ đến họ. Những chiến sĩ vô danh của dân tộc Việt Nam đã bỏ mình vì lý tưởng bảo vệ Tổ Quốc để cho nhiều người trong chúng ta không bị đồng hoá với kẻ thù phương Bắc luôn chực hờ nuốt trửng chúng ta.

Để giành lại đất Tổ từ tay bọn VC bán nước và tụi tàu cướp nước, người Việt Nam cần làm sống lại hình ảnh của những Anh Hùng Dân Tộc. Chính mình phải là người chiến sĩ đấu tranh chống kẻ thù VC và quân xâm lược, cho dù mình là tôn giáo nào, trí thức hay bình dân, mình còn ở Việt Nam hay đang ở nơi nào trên thế giới. Ý tôi muốn nói là chính người Việt Nam của mình, tức là người người, nhà nhà phải tham gia cuộc đấu tranh chính nghĩa này để giải quyết chuyện Việt Nam, chứ không thể ngồi đó mà trông chờ vào sự can thiệp các đời Tổng Thống Mỹ hay các cường quốc khác. Người có tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng, không ai ngồi chờ người khác đấu tranh thay cho cho mình hay giải quyết chuyện của mình thay cho mình, còn mình thì không làm gì cả.

Người ta lo chén cơm manh áo cho dân chúng người ta và quyền lợi của đất nước người ta, thì có gì sai trật? Tại vì chúng ta chỉ biết ngồi chờ thời cơ hay chờ người ta “bật đèn” hoặc cứ ì ra đó mà than vản… Nên những quyết định có tính cách chiến thuật hay chiến lược của người ta mới khiến cho mình hụt hẫng, mất tinh thần hay buồn chán, khi mình thấy không có điều gì dính dấp đến quyền lợi của người Quốc Gia chống cộng.

Nhắc đến những tấm gương của tiền nhân anh hùng thì không thể quên Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thời Vua Trần Nhân Tông. Thời đó, thấy thế giặc quá mạnh, nếu chống lại thì trăm họ lầm than nên nhà vua mới nói với Trần Quốc Tuấn rằng, hay là ta hàng giặc để cứu muôn dân? Anh hùng Trần Quốc Tuấn đã dõng dạc trả lời với vua rằng: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc, xin hãy chém đầu thần trước đã”.

q4

Một hình ảnh khác, đó là Trần Bình Trọng, sau khi quân Nguyên bắt được Trần Bình Trọng, chúng dọa nạt, dụ dỗ mua chuộc ông là có muốn làm vương đất Bắc không, Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Kết quả giặc đã giết ông, lúc ấy ông mới 26 tuổi.

q5

Chỉ cần nhìn lịch sử cận đại chúng ta có thể tự hào rằng, nếu không có những vị anh hùng dân tộc như Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái… Và, nếu chính quyền Việt Nam Cộng Hoà trước 30-4-75 không có những người hết lòng vì dân, vì nước, những chiến sĩ âm thầm xả thân trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền đất nước và ngăn chận quân xâm lược; hoặc nếu không có những vị Tướng liêm khiết, đảm lược, dám tuẩn tiết vì “không giữ được thành” như năm vị Tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẩn tiết ngay ngày giặc cộng cưởng chiếm miền Nam…

q6

Thì chúng ta không có được một lực lượng người Việt Nam yêu Tổ Quốc Việt Nam trong và ngoài nước chống cộng sau ngày 30-4-75. Tuy các lực lượng này chưa đủ mạnh để chấp dứt chế độ VC, nhưng nếu những người đi trước không làm gương thì đời sau mong gì có những người yêu nước như thế? Tôi cũng không ngại để nói rằng, những kẻ nhu nhược, ươn hèn, nại khó, sợ nguy trong cuộc đấu tranh chống cộng… Thì những kẻ đó không đủ tư cách để phê bình những người thật sự chống cộng, cho dù cuộc đấu tranh chưa thành công.

Ở trong nước bọn VC sử dụng tất cả báo đài của chúng để đánh bóng huyền thoại Hồ Chí Minh và đảng của đương sự. Dù vậy ngày nay nhiều người đã lần lượt biết rõ Hồ Chí Minh và đảng CSVN là một hình ảnh tồi tệ nhất trong lịch sử của người Việt Nam. Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc VN. Đảng CSVN do Hồ thành lập chính là một đảng cướp.

Tiếc là phía Quốc Gia, tức là những người chống cộng vẫn còn ngại gọi đó là bọn cướp hay đảng cướp chỉ vì sợ mất đi cái “tính văn minh” trong mục tiêu chống cộng. Trước và sau ngày 30-4-75, VC nó trịch thượng gọi chúng ta, phe thua cuộc là “ngụy”. Kết quả, hơn bốn Thập Niên qua, có người nghe hoài nhập tâm, nên trong giao tiếp hằng ngày chính họ cũng nhận mình là “ngụy” chỉ vì quen miệng. VC nó dốt nhưng về mặt tâm lý chiến nó đã thắng chúng ta và nếu không khéo, chúng ta sẽ còn thua chúng nó dài dài.

Muốn giành lại núi sông, phải nhận dạng chính xác kẻ thù. Phải gọi đích danh chúng nó đúng với hành động mà chúng nó hành xử hằng ngày với người dân.

q7

Tại sao những kẻ trộm cắp và cướp giật trong xã hội thì chúng ta không ngần ngại gọi đó là “đồ ăn cắp” hay “quân ăn cướp”, còn hành động cướp của giết người của VC thì chúng ta lại né tránh trong việc xác định vị trí và bản chất man rợ của chúng nó? Theo tôi, trước khi có những chiến thuật hay chiến lược gì to lớn để tấn công VC, tôi nghĩ việc minh định vị trí của chúng nó (VC) vô cùng quan trọng. Tôi xin gọi đảng CSVN là đảng cướp VC, cho dù có ai nói tôi quá khích.

q8

Và còn nhiều tên gian ác khác hiện nay nhưng chưa kịp cập nhật…

Tôi không tin có một tôn giáo nào dạy con người hèn mà trái lại dạy con người can đảm và phải có sự nhân lành. Dù vậy ngày nay tôi thấy trong các tôn giáo có quá nhiều người thuộc thành phần lãnh đạo hay dạy lẽ đạo cho người khác lại hèn hơn người học đạo. Thái độ vô tâm, vô cảm của họ về thời cuộc trên đất nước Việt Nam, hay sự nhu nhược của họ trước sự lộng hành của kẻ thù ngay trên quê hương của mình, khiến cho nhiều người phải bận tâm. Tôi viết ra điều này là có sự cân nhắc và tôi tin rằng mình không quá lời. Nếu vị lãnh đạo tôn giáo nào tin rằng mình không hèn, xin trực tiếp lên tiếng để tôi được hân hạnh bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

Ai cũng biết, tình trạng Việt Nam ngày nay: VC cướp đất, cướp tài sản của dân. VC giết hại người sống và cào mồ, cuốc mả người chết. VC cúi đầu làm tay sai cho tàu cộng. VC hèn với giặc nhưng ác với dân. VC khôn ngoan trong việc ác, dốt nát trong việc lành. VC là thủ phạm bán đất nhượng biển cho kẻ thù phương bắc là một kẻ thù nhiều đời của dân tộc Việt Nam…

Ai cũng biết, không có một đất nước nào giống Việt Nam hiện nay, vì: Phụ nữ phải trần truồng để cho người ngoại quốc ngắm nhìn và chọn lựa mang về phục vụ tình dục cho cả nhà của họ.

q9

Hình: Gái Việt trần truồng để cho đàn ông Đại Hàn- Trung Cộng tuyển lựa mang về “làm vợ” cho cả nhà của chúng ( Xin hỏi: Mấy ông bà “thiêng liêng” tự hào mình “không làm chính trị” hay cái đám “đỉnh cao trí tuệ loài người bên VN” có cảm thấy nhục vì mình cũng là người VN?)

Những thằng ăn cướp trong đảng VC lại có quyền ngồi chễm chệ xử nạn nhân của chúng? Những thằng bán nước trong đảng VC lại có quyền xử người yêu nước…

Trước khi tìm ra một giải pháp, một chiến thuật hay chiến lược khả thi, để đòi lại núi sông. Người viết xin đề nghị: Đừng ai du lịch Việt Nam hay về trong nước bằng những lý do không chính đáng. Đừng ai đầu tư hay làm ăn với VC. Đừng ai tiếp máu cho VC qua các vỏ bọc “từ thiện”, “giảng đạo”. Đừng ai tiếp tay tuyên truyền cho VC qua các vỏ bọc “làm văn hóa”, nhất là đừng ai sử dụng đạn của kẻ thù VC để bắn anh em mình. Sau cùng, chúng ta cùng quyết tâm tẩy chai hàng hóa của VC và Tàu cộng. KHÔNG nói, KHÔNG làm những gì có lợi cho VC và đừng quên rằng: Không Đòi Ai Trả Núi Sông Ta?

Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

Advertisement
This entry was posted in Bình luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s