Daily Archives: 12/06/2017

Thời Sự Hàng Tuần ngày 10-6-2017: Âu Châu rước họa vào thân

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Trump và hiệp ước Paris về môi trường

 BS Nguyễn Thượng Vũ : Thưa các Anh Chị, Từ  hôm qua, tôi  nhận được nhiều mail của các Bạn hữu chỉ trích TT Trump đã rút ra khỏi Hiệp định Paris về Global Warming. TT Trump bị coi như 1 kẻ … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment