Daily Archives: 15/06/2017

Lời chia sẻ của một người trẻ nhân ngày Hiền Phụ ( Father’s Day)

Destiny Nguyen (Xin chia sẻ bài phát biểu của D tại Washington DC ngày 11 tháng 6 năm 2017. Kính tặng các bậc chú bác cựu quân nhân QLVNCH nhân ngày QLVNCH và lễ Father’s Day ) CẢM ƠN NGƯỜI … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Hà Nội thuận cho thuê Cam Ranh ?

Bùi Anh Trinh “…Vậy có thể kết luận chuyến đi của ông Phúc là “chốt lại” chuyện cho thuê Cam Ranh đã được hai bên thương lượng lâu nay…” +++++++++++++++++++++++++++++ Đã có thương thảo ngầm trước chuyến đi Ngày 4/6/2017 … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment