Daily Archives: 23/06/2017

Bản cáo trạng đối với Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là bản cáo trạng dành cho tập đoàn bán nước?

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Vào ngày 31/05/2017, Viện trưởng Viện Kiểm sát Khánh Hòa ký bản cáo trạng 7 trang dành cho blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đã bị công an bắt giam hơn 8 tháng … Continue reading

Posted in Bình luận, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần 06-24-2017

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | 1 Comment