Daily Archives: 23/07/2017

Thời Sự Hàng Tuần 22-7-2017- Ai rước bọn giết người vào Mỹ

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Khi đạo đức thối rữa

Hơn mười năm trước trên talawas tôi viết về cụ bà Nguyễn Thị Thứ, khi bà cụ còn sống: “Cách quê tôi không xa, có một bà mẹ, cụ Nguyễn Thị Thứ, được phong danh hiệu “Bà Mẹ anh hùng” … Continue reading

Posted in Bình luận, Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment