Daily Archives: 01/08/2017

Mặt Trận Ngôn Từ – Cảnh giác trước sự xâm nhập ngôn từ sai trái của Cộng Sản Việt Nam

Đỗ Văn Phúc   Các nhà ngôn ngữ học phân biệt hai loại ngôn ngữ: Sinh ngữ và Tử ngữ. Tử ngữ là những ngôn ngữ đã từng có, từng được sử dụng; nhưng nay không còn thịnh hành nữa … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | 1 Comment

Cảnh giác Made in China

PHỔ BIẾN TIN QUAN TRỌNG CHO CÀNG NHIỀU NGƯỜI CÀNG TỐT TRUNG CỘNG ĐẦU ĐỘC CẢ THẾ GIỚI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM NGUY HIỂM Để trả lời câu hỏi: “Nhưng chết dưới tay Trung Cộng như thế nào?” Tiến sĩ … Continue reading

Posted in Tài liệu, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment