Daily Archives: 11/08/2017

Trung cộng đưa hai giàn khoan vào Bãi Tư Chính

GS Nguyễn văn Canh Tin tức  giới truyền thông  quốc tế cho biết cuối tuần qua  Đảng Cộng Sản Việt nam (ĐCS) đã ra lệnh cho cộng ty Repsol  ngưng hoạt động  khai thác dầu khí tại lô 136-03 thuộc … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Thế giới thiếu Lãnh đạo hay thiếu Đạo đức ?

TS Phan Văn Song 2017-08-11 : Thế giới thiếu Lãnh đạo hay thiếu Đạo đức ? Cường quốc thiếu nhơn tài, tiểu quốc lắm du côn. Thượng tắc trách, hạ tắc loạn. Vắng chủ nhà nhà, gà vọc niêu cơm Quand le … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment