Daily Archives: 14/08/2017

Thời Sự Hàng Tuần 12-8-2017 – Cảnh báo sự xâm nhập ngôn từ Việt cộng

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

” Lên Thuyền”

Nguyên Ngọc Cách đây mấy hôm, tôi có đến thăm một chị bạn, gặp cả chị và con trai chị. Chả là vài năm trước đây tôi có dạy cả hai mẹ con học một ít tiếng Pháp. Tôi hỏi … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Đón Xem Hiện Tượng Nhật Thực Tại Hoa Kỳ

Huỳnh Quốc Bình … sẽ có trên dưới một triệu người từ các nơi khác sẽ đổ về Oregon vào cuối tuần 19-8-2017 này và sẽ tạo ra nạn kẹt xe, khách sạn không còn chỗ, nhà hàng đầy khách, … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment