Daily Archives: 16/08/2017

Đánh Tráo Khái Niệm

Dương Hoài Linh “Đánh tráo khái niệm” là một thủ thuật trong chính sách tuyên truyền của cộng sản. Tất cả các khái niệm đều được cộng sản đánh tráo về bản chất nhằm tạo tính chính danh, chính nghĩa … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Tuyên Bố của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về sự xuất hiện của bọn Việt Cộng và tay sai

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com  Email: cdvnhk@gmail.commd46usa@gmail.com     Tuyên Bố của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment