Đánh Tráo Khái Niệm

“Đánh tráo khái niệm” là một thủ thuật trong chính sách tuyên truyền của cộng sản. Tất cả các khái niệm đều được cộng sản đánh tráo về bản chất nhằm tạo tính chính danh, chính nghĩa cho chính quyền của chúng. Rất tiếc là cho đến nay hơn 72 năm trôi qua , nhiều kẻ dù là trí thức hẳn hoi vẫn đang mơ hồ, nhầm lẫn các khái niệm này, thậm chí nhiều kẻ đang sống tại Mỹ như Lê Diễn Đức vừa qua cũng đã cố tình nhầm lẫn để gây nên một cơn bão mạng.

Bây giờ ta thử phân tích sơ qua một số khái niệm đã bị cộng sản đánh tráo.
1/ XÂM LƯỢC : Một thế lực này đi xâm chiếm đất đai , chủ quyền của một vùng đất khác. Vậy thì giữa Mỹ và Trung Quốc, VNDCCH ai mới là kẻ xâm lược?
VNCH có chủ quyền không ? Có . Hãy xem lại VNCH đã được hơn 90 nước công nhận. VNCH tiếp thu chính quyền từ Quốc gia Việt Nam, một chính phủ chính danh được Nhật trước đó và Pháp sau này trao trả độc lập. Trong khi đó VNDCCH chỉ là chính quyền tay sai của Trung Quốc, không được thế giới công nhận mà chỉ các nước cộng sản công nhận mà thôi. Theo công pháp quốc tế thì chỉ các nước được các thể chế dân chủ , tự do công nhận mới có giá trị pháp lý, còn VNDCCH được “luật rừng” không do dân bầu công nhận thì chẳng có một giá trị pháp lý nào cả.
Theo hiệp định Paris đàm phán 4 bên mà CSVN đã thừa nhận và ký vào thì VNDCCH đã vi phạm hiệp định để xâm lược một vùng đất có chủ quyền, điều mà bây giờ chính họ cũng thừa nhận khi tuyên bố Hoàng Trường Sa là của VNCH, do VNCH làm mất( như vậy do lúng túng trong đánh tráo khái niệm nên chúng đã trước sau bất nhất). Trên thực tế, ngày 30/4/1975 không phải miền Bắc xâm chiếm miền Nam mà là Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Lính miền bắc chỉ là lính Trung Quốc mượn xác Bắc Việt để thôn tính bởi thực tế thì dân Trung Quốc đang tràn ngập lãnh thổ Việt Nam sau cuộc xâm lược này. Và 1,1 triệu người lính đã chết ấy thay vì phải là lính Trung Quốc thì lại là lính Bắc Việt nhờ vào tài “đánh tráo khái niệm” thuộc vào loại bậc thầy của CS Trung Quốc và CSVN.
2/ ĐÁNH THẮNG : Một đội quân xâm lược cưỡng chiếm trái phép một quốc gia có chủ quyền không thể gọi là đánh thắng. Ví dụ nhà Đường xâm chiếm Việt nam thì không thể gọi là đánh thắng Hai Bà Trưng, Bà Triệu…, người Pháp xâm lược cũng không thể gọi là đánh thắng nhà Nguyễn , quân đội cộng sản đánh giùm cho Trung Quốc để xâm lược miền Nam vì thế cũng không thể gọi là đánh thắng quân dân miền Nam. Huống chi giữa họ đã có một hiệp định thừa nhận hai bên hòa, rút lui để trao trả quyền tự quyết cho dân miền Nam. Một bên bất chấp hiệp định để tiến quân xâm lược mà được gọi là “đánh thắng” thì đó là trò “đánh tráo khái niệm ” thô bỉ nhất.
Nếu gọi là “Đánh thắng” thì tất cả các mục tiêu của bên thắng phải thực hiện được. Đó là chủ nghĩa cộng sản có thực hiện được không ? CNCS đang thất bại trên toàn thế giới và ngay cả VN. Độc lập tự do, hạnh phúc ba mục tiêu bên dưới tên nước của cộng sản cũng thất bại thảm hại. Như vậy việc chiếm thành , giữ đất không thể được gọi là đánh thắng. Đó chỉ là một khái niệm lừa bịp để thực hiện chính sách mị dân.
3/ NHÂN DÂN : “Nhân dân” là toàn bộ những người sống trong một lãnh thổ quốc gia. Theo quan điểm chính thống của Đảng cầm quyền thì:
“Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Chính vì lẽ đó, ngay từ Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa.” (Theo báo QĐND)
Hiểu với ý nghĩa: “Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định.” và “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa.” (Hiến pháp) thì chỉ khi nào một chính thể một nền cộng hòa được quyết định bởi “quyền lực” của những người sống trên lãnh thổ quốc gia đó thì chính thể đó mới không bị xem là “tiếm danh” nhân dân. Như vậy ta hãy xem “quyền lực” đó được quyết định như thế nào:
– Quyền lực tối thượng của một quốc gia là hiến pháp. Nhưng chỉ có hiến pháp VNDCCH là được đặt cao nhất và sau đó đã bị chết yểu.
– Các bản hiến pháp sửa đổi: 1959, 1980, 1992, 2013 đều có điều 4 quy định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là một điều sỉ nhục với chủ nghĩa lập hiến và chỉ có thể coi đây như “cái gọi là hiến pháp”.
Như vậy đã rõ “Đảng nắm quyền lực cao nhất” chứ không phải “nhân dân”, theo logic toán học suy ra thì Đảng, chính quyền nhà nước, quân đội, công an… đều tiếm danh “nhân dân”, bởi vì tất cả bộ máy này đều phục vụ cho một nhóm nhỏ mang tính đặc quyền, đặc lợi chứ không phải cho toàn bộ những con người đang sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Trái lại những người đang đấu tranh dân chủ hiện nay dù ban đầu họ chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ, một hội đoàn độc lập, một tầng lớp người dân trong xã hội… nhưng tựu trung là họ đang đấu tranh để thiết lập lại cái trật tự được quy định trong hiến pháp. Tức là “quyền lực thuộc về số đông” thì như vậy họ có “tiếm danh” không? Hoàn toàn không. Họ chính là đại biểu của nhân dân vì quyền lợi của họ gắn chặt với quyền lợi của đa số chứ không phải Đảng cầm quyền. Như vậy ai mới là kẻ “giả danh nhân dân, mượn từ nhân dân và cũng lợi dụng nhân dân” để tuyên truyền?
“Nhân dân ở đây còn là “toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo”… nhưng dứt khoát không thể là những kẻ đã áp bức, bóc lột, bám gót thực dân hay quan lại phong kiến, phản động Việt gian và tước đi các quyền cơ bản đó của đồng bào, dân tộc. Cho nên, không thể nhầm lẫn người lao động với kẻ áp bức, người yêu nước thương nòi với kẻ phản bội quyền lợi quốc gia dân tộc.” (Báo QĐND)
Thực tế trong hơn 70 năm qua chính quyền đã lộ nguyên hình là một chính quyền bất chính (không chính danh, không chính nghĩa, không hợp xu thế lịch sử) thì họ đã nghiễm nhiên thay thế vị trí của những kẻ áp bức, bóc lột. Vị trí của nhân dân đã có sự hoán đổi. Khái niệm “yêu nước thương nòi” đã chuyển sang cho những kẻ chống lại họ và nhân dân cũng đã định rõ “Ai mới là kẻ phản bội quyền lợi quốc gia dân tộc”.
Advertisement
This entry was posted in Bình luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s