Daily Archives: 17/08/2017

Ông Nguyễn Văn Tần chặn cờ máu tại Washington DC

  Kính gởi:     – Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.     – Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.     Kính thưa quý chiến hữu, … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment