CĐNVQGHK – Tuyên Cáo V/V Thay Đổi Lập Trường của Tổ Chức Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thinh Đốn – Maryland và Virginia

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
______________________________ ______________________________ __________
Tuyên Cáo
Về việc Thay Đổi Lập Trường của Tổ Chức Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn.
Nhận định rằng
1.- Ông Đinh Hùng Cường, trong khi ra tranh cử chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, đã dùng những thủ đoạn gian lận để chiếm đa số phiếu hội đoàn để đắc cử. Điển hình là cho thành viên gia đình, bạn bè khai lập khẩn cấp hàng chục hội đoàn trong thời gian bầu cử, dù rằng các hội đó chỉ là hội có tính chất cơ sở kinh doanh và chỉ có một hay hai hội viên.
2.- Bản thân ông Đinh Hùng Cường, đã lấy danh nghĩa Hội Trưởng của một hội ma để ra ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng.
3.- Mới đây, tổ chức Cộng Đồng mà ông Đinh Hùng Cường làm Chủ Tịch đã tự ý sửa đổi các điều căn bản trong Hiến Chương của Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn; trong đó đã xoá bỏ hai chữ “Chống Cộng” trong các câu khái niệm ở Chương Dẫn Nhập, Chương 1 và Chương 2. Đó là các chương được quy định là bất di bất dịch trong Hiến Chương Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn nói riêng và các Cộng Đồng trên toàn quốc nói chung.
4.- Như để chuẩn bị cho âm mưu xoá bỏ chủ trương và mục đích “chống Cộng”, tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn gần đây đã không hề có phản ứng tích cực trước các hành động thách thức của Việt Cộng, như vụ Hùng Cửu Long mặc áo đỏ xuất hiện ở Maryland và Vũ Trọng Khá mang cờ đỏ xuất hiện ở khu Eden, Virginia; ngoài ra trước đây còn có vụ “ca sĩ” Mai Khôi đòi dẹp Quốc Kỳ VNCH trước một cử toạ gồm nhiều nhân sĩ của Cộng Đồng cũng ở Hoa Thịnh Đốn.
5.- Dù tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn là thành viên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ nên chúng tôi rất do dự khi can thiệp; nhưng việc thay đổi lập trường của họ sẽ làm ảnh hưởng xấu đến nỗ lực chống Cộng chung của tất cả người Việt tị nạn; nhất là trong giai đoạn mà Việt Cộng và Việt Gian đang tìm mọi cách thao túng.
Vì những lý lẽ trên, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo
 
1.- Cực lực phản đối sự thay đổi lập trường của ông Đinh Hùng Cường và tay chân của ông ta trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.
2.- Khẳng định lập trường chống Cộng dứt khoát. Điều này phải luôn là kim chỉ nam, bất biến trong tất cả các bản Hiến Chương của các tổ chức Cộng Đồng và trong mọi sinh hoạt chính trị, xã hội của người Việt tị nạn Cộng Sản. 
3.- Bất tín nhiệm ông Đinh Hùng Cường trong vai trò lãnh đạo Cộng Đồng vùng Thủ Đô, là một trung tâm sinh hoạt chính trị quan trọng của người Mỹ gốc Việt.
4.- Kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng, Đoàn Thể của người Việt Tị nạn cùng lên tiếng trước âm mưu xoá bỏ lằn ranh Quốc Cộng của ông Đinh Hùng Cường và tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.

Làm tại Hoa Kỳ ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

 tanphuc   tien

Nguyễn Văn Tần             Đỗ Văn Phúc              Nguyễn Ngọc Tiên
CT HĐ Quản Trị         CT HĐ Chấp Hành          CT HĐ Giám Sát

This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s